Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Σαν σήμερα ...1884, ορίζεται η ώρα Greenwich.


Το ρολόι (με 24 ώρες) στο Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς,
που δείχνει την Μέση Ώρα Γκρίνουιτς

Σαν σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 1884, η Μεσημβρινή Διάσκεψη (Meridian Conference), που πραγματοποιήθηκε στη Washington DC, ΗΠΑ αποφάσισε τον ορισμό της ώρας Greenwich ως βάση μέτρησης του χρόνου διεθνώς. 

Ο Μέσος Χρόνος Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time, GMT), που λέγεται και χρόνος Γκρίνουιτς (Greenwich Time), ή ώρα Γκρίνουιτς είναι ο τοπικός μέσος χρόνος του πρώτου μεσημβρινού της Γης που διέρχεται από το Γκρίνουιτς της Αγγλίας. Με δεδομένο ότι από τον μεσημβρινό Γκρίνουιτς αρχίζει η μέτρηση του γεωγραφικού μήκους στη Γη, (ανατολικό ή δυτικό απ΄ αυτόν), κατ΄ ακολουθία και ο χρόνος υπολογίζεται από τον μεσημβρινό αυτόν κατά την μεσημβρινή (φαινομενική) διάβαση του δίσκου του Ηλίου απ΄ αυτόν.
Η επιλογή αυτή έγινε γιατί πιστευόταν ότι η περιστροφή της Γης είναι σταθερή. Πολλά χρόνια μετά, στη δεκαετία του 1940, ανακάλυψαν ότι δεν ίσχυε αυτό σε μετρήσεις ακριβείας. Έτσι το 1961, η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (Coordinated Universal Time, UTC) έγινε η προτιμώμενη παγκόσμια ώρα. Ο συντονισμός της γίνεται στο Παρίσι και βασίζεται στις μετρήσεις ρολογιών σε 25 χώρες του κόσμου. Το 1972 η UTC βελτιώθηκε με τη χρήση του leap second (άλμα δευτερολέπτου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου