Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Όλα τα Θέματα Φυσικής από τις Παγκύπριες Εξετάσεις (2006 - 2022).


Ήδη συμπληρώθηκαν 17 χρόνια που η Επιτροπή Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας οργανώνει τις εξετάσεις της με αυτό το σύστημα. 

Στην ανάρτηση θα βρείτε όλα τα θέματα που έχουν δοθεί στη ΦΥΣΙΚΗ Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου και στη ΦΥΣΙΚΗ Τ.Σ. (Τεχνικές Σχολές - Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) της Κύπρου.

Τα θέματα είναι ταξινομημένα κατά θεματική ενότητα και χρονολογική σειρά, από το 2006 ως το 2022. Είναι γραμμένα με κείμενο word για να μπορεί ο(η) χρήστης να τα επεξεργαστεί εύκολα και εκτείνονται σε 305 σελίδες συνολικά.

Οι συνάδελφοι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα αυτά τα αρχεία στη μελέτη και στη διδασκαλία τους. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορική εκμετάλλευση. 

Τα πρωτότυπα θέματα με τις λύσεις τους μπορείτε να τα βρείτε  ΕΔΩ.

Παρακάτω, την κάθε ανάρτηση μπορείτε να επιλέξετε να την κατεβάσετε από το Dropbox ή το Google Drive. Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα που αντιστοιχούν σε ύλη από
 •   Απλό Εκκρεμές  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (23 σελίδες)
 •   Ορμή και Κρούσεις  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (17 σελίδες)
 •   Ηλεκτρομαγνητισμό  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (76 σελίδες)
 •   Μηχανικές Ταλαντώσεις  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (67 σελίδες)
 •   Κυματική  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (90 σελίδες)  
 •   Μηχανική Στερεού Σώματος  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (32 σελίδες)
 •   Ατομική Φυσική  ΕΔΩ   ή  ΕΔΩ  (4 σελίδες)  (Εκτός ύλης πλέον)
Μπορείτε να βρείτε το απαραίτητο τυπολόγιο για τη Φυσική Κατεύθυνσης (3 σελίδες)  ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ  και για τη Φυσική ΤΣ  (2 σελίδες)  ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Όλα τα Θέματα Φυσικής Γ' Λυκείου των Πανελλαδικών Εξετάσεων (Ιούνιος 2001 - Ιούνιος 2022)

 

Υπάρχει νεότερη ανάρτηση  ΕΔΩ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων στα βασικά μαθήματα (Ιούνιος 2022), ήρθε η ώρα για μια ακόμη χρονιά, να δημοσιεύσω το σύνολο των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στη ΦΥΣΙΚΗ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας (πρώην Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) της Γ' Λυκείου. 

Τα θέματα είναι ταξινομημένα με χρονολογική σειρά (από τον Ιούνιο 2001 μέχρι και τον Ιούνιο 2022), κατά Κεφάλαιο ή τμήμα Κεφαλαίου (σύμφωνα με τη σειρά του σχολικού βιβλίου), κατά Θέμα και κατά είδος Ερώτησης. Η μορφή του αρχείου είναι word και η μορφή της γραμματοσειράς είναι Trebuchet με μέγεθος 11pt.

Τα θέματα προέρχονται από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις όλων των τύπων Λυκείων (Ημερήσια ή Εσπερινά), από το σύνολο των εξετάσεων (κανονικές, επαναληπτικές, ελληνοπαίδων εξωτερικού-ομογενείς) και απευθύνονται στους μαθητές που θέλουν να κάνουν πρακτική εξάσκηση με μια μεγάλη ποικιλία τέτοιων θεμάτων, όπως και στους συναδέλφους καθηγητές που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους. 

Σε όποια χρονιά δεν εμφανίζονται θέματα για τα Εσπερινά Λύκεια, σημαίνει ότι έχουν δοθεί τα ίδια με τα Ημερήσια.

Μια σειρά θεμάτων του 2016 και του 2020 που έχουν τον χαρακτηρισμό "παλαιό σύστημα" αφορά τους υποψηφίους αυτών των ετών που έγραψαν εξετάσεις με την παλαιότερη εξεταστέα ύλη. 

Στην αρχή εμφανίζονται τα θέματα από τα κεφάλαια που περιέχονται στην σημερινή εξεταστέα ύλη. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τα θέματα από τα κεφάλαια που έχουν αφαιρεθεί από την εξεταζόμενη ύλη πρόσφατα ή παλαιότερα. Μερικά από αυτά θα είναι χρήσιμα στο άμεσο μέλλον, επιβεβαιώνοντας αυτό που έγραφα τα προηγούμενα χρόνια "Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστούν στο μέλλον!". 

Από το 2020 δημοσιεύω και τα θέματα του Ηλεκτρομαγνητισμού, κεφάλαιο που εξετάστηκε για πρώτη φορά ως ύλη της Γ' Λυκείου, στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020. Στην ίδια ενότητα (Ηλεκτρομαγνητισμός) μπορείτε ακόμη να βρείτε τα θέματα που είχαν δοθεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Β' Λυκείου (Γεν. Παιδείας και Κατεύθυνσης) την περίοδο 2000 - 2004.

Παρακάτω, κάθε ανάρτηση μπορείτε να επιλέξετε να την κατεβάσετε από τους ιστότοπους Dropbox ή Google Drive, όπου έχουν αποθηκευτεί.

Η χρήση του υλικού προφανώς δεν είναι για εμπορική εκμετάλλευση. 

Θέματα από την ύλη που εξετάζεται

 • Για τις Μηχανικές Ταλαντώσεις  (54 σελίδες)  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τις Κρούσεις  (40 σελίδες)      ΠΑΤΗΣΤΕ   ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τη Μηχανική των Ρευστών  (18 σελίδες)    ΠΑΤΗΣΤΕ   ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τη Μηχανική Στερεού Σώματος  (109 σελίδες)     ΠΑΤΗΣΤΕ   ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τον Ηλεκτρομαγνητισμό - Γ' Λυκείου (17 σελίδες)       ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τον Ηλεκτρομαγνητισμό - παλαιά θέματα Β' Λυκείου (17 σελίδες)   ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.

Θέματα από την ύλη που έχει αφαιρεθεί
 • Για τις Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις  (18 σελίδες)        ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τα Μηχανικά Κύματα  (38 σελίδες)                   ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα  (23 σελίδες)     ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.
 • Για το Φαινόμενο Doppler  (15 σελίδες)                  ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ  ή  ΕΔΩ.