Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Βιογεωχημικοί κύκλοι, Ερημοποίηση, Ρύπανση - Ερωτήσεις με το πρόγραμμα Hot Potatoes

Βιολογία Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 2 αναρτήσεις με 70 συνολικά ερωτήσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην επικεφαλίδα. Οι ερωτήσεις προέρχονται κυρίως από θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και από την ιστοσελίδα study4exams 

1η ανάρτηση (35 ερωτήσεις)                ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2η ανάρτηση (35 ερωτήσεις)                ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  


Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Εξέλιξη - Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με το πρόγραμμα Hot Potatoes.

Βιολογία Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας
Η ανάρτηση περιέχει 31 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με την ΕΞΕΛΙΞΗ (3ο κεφάλαιο). Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων προέρχονται από θέματα που έχουν δοθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου και από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (Study4Exams) του υπουργείου Παιδείας.

Για να δείτε τις ερωτήσεις  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ .


Για να δείτε το σύνολο των θεμάτων της Βιολογίας Γεν. Παιδείας που έχουν δοθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ' Λυκείου πηγαίνετε στη διεύθυνση  http://merkopanas.blogspot.gr/  (Ετικέτα: Βιολογία Γ' Λυκείου - Θέματα Εξετάσεων).

Για να δείτε την ιστοσελίδα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (Study4Exams) του υπουργείου Παιδείας πηγαίνετε στη διεύθυνση  http://www.study4exams.gr/