Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Παρατηρήσεις στη Μηχανική του Στερεού Σώματος

(νέο)Φυσική Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Το φυλλάδιο στις 5 σελίδες του περιέχει συνοπτικά γραμμένες κάποιες παρατηρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν από "τεχνικής" πλευράς το μαθητή της Γ' Λυκείου να αντιμετωπίσει ασκήσεις στη Μηχανική του Στερεού σώματος.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πειραματική άσκηση (Προσομοίωση) για Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο - Φύλλο Εργασίας

(νέο)
Φυσική Β' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Το φύλλο εργασίας της άσκησης στηρίζεται σε αρχείο του Interactive Physics (IP), που φαίνεται παρακάτω.

Αρχείο Interactive Physics (IP)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φύλλο Εργασίας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα - Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Μηχανικά και Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα

Φυσική Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Συνεχίζοντας τη δημοσίευση των θεμάτων που αναρτώνται στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα του Υπουργείου Παιδείας, εμφανίζω σήμερα την τελευταία ανάρτηση του S4E που είναι ένα διαγώνισμα σχετικό με το σύνολο της ύλης των Μηχανικών και Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.
Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το κείμενο του διαγωνίσματος από τη διεύθυνση:

Λύση των θεμάτων του διαγωνίσματος, όπως έχουν δημοσιευθεί στη σελίδα "Φηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα".
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπενθυμίζω, ότι μπορείτε να βρείτε το σύνολο των αναρτήσεων Φυσικής του S4E στο blog, στην ΕΤΙΚΕΤΑ Φυσική Γ' Λυκείου (Κατ/σης) (Ασκήσεις διάφορες).

Τα πρωτότυπα θέματα του S4E μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση:

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Εισαγωγή στη Μηχανική του Στερεού Σώματος (ppt)

(νέο)
Φυσική Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
http://eclass.sch.gr/courses/EL348160/document/1.%C5%E9%F3%E1%E3%F9%E3%DE%20%F3%F4%E7%20%CC%E7%F7%E1%ED%E9%EA%DE%20%F4%EF%F5%20%D3%F4%E5%F1%E5%EF%FD%20%D3%FE%EC%E1%F4%EF%F2.ppt

Ηλεκτρομαγνητισμός (ppt)

(νέο)     ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Φυσική Β' Λυκείου Γεν. Παιδείας

Μαγνητικό Πεδίο
http://eclass.sch.gr/courses/EL348159/document/1.%CC%E1%E3%ED%E7%F4%E9%EA%FC%20%F0%E5%E4%DF%EF.ppt

Μαγνητικό Πεδίο Ρευματοφόρων Αγωγών (Ευθύγραμμος, Κυκλικός, Σωληνοειδές) - Δύναμη Laplace
http://eclass.sch.gr/courses/EL348159/document/2.%CC%E1%E3%ED%E7%F4%E9%EA%FC%20%F0%E5%E4%DF%EF%20%F1%E5%F5%EC%E1%F4%EF%F6%FC%F1%F9%ED%20%E1%E3%F9%E3%FE%ED.ppt


Στις δύο παραπάνω αναρτήσεις υπάρχουν πολλές υπερσυνδέσεις.
Αυτές μπορείτε να τις βρείτε αναρτημένες στη διεύθυνση του 1ου ΓΕ.Λ. Χαλανδρίου στην ιστοσελίδα "η-τάξη" του sch.gr.


Μπείτε στο "η-τάξη" (προσοχή, του sch.gr, όχι του Πανεπιστημίου Αθηνών), είτε μέσω του google, είτε μέσω του sch.gr.


Αναζητήστε το 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ), το μάθημα ΦΥΣΙΚΗ - Ηλεκτρομαγνητισμός (ppt), μπείτε στο ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και κατεβάστε τις αναρτήσεις που θέλετε (κυρίως video και προσομοιώσεις). Κάποιες υπερσυνδέσεις είναι κατευθείαν με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Θέματα Εξετάσεων Κύπρου για Φυσική Α' Λυκείου

Φυσική Α' Λυκείου

Δεν ισχύει πλέον για την Α' Λυκείου.
Μπορείτε να δείτε όλα τα θέματα των εξετάσεων της Κύπρου παρακάτω 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές και ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο (ppt)

(νέο)


Β' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Οι αναρτήσεις περιέχουν το σύνολο της σχετικής ύλης, άσχετα αν δεν είναι πλέον διδασκόμενη αυτή.



Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο - Δύναμη Lorentz.

http://eclass.sch.gr/courses/EL348156/document/%CA%DF%ED%E7%F3%E7%20%F3%E5%20%EF%EC%EF%E3%E5%ED%DD%F2%20%EC%E1%E3%ED%E7%F4%E9%EA%FC%20%F0%E5%E4%DF%EF.ppt



Στη διαφάνεια 17, στην επικεφαλίδα "Χαρακτηριστικά της δύναμης Lorentz", υπάρχει Υπερσύνδεση με σενάριο που στηρίζεται σε προσομοίωση που έχει φτιάξει ο συνάδελφος Η. Σιτσανλής.

http://eclass.sch.gr/courses/EL348156/document/%D0%F1%EF%F3%EF%EC%EF%DF%F9%F3%E7%20%EA%DF%ED%E7%F3%E7%F2%20%F3%E5%20%EF%EC%EF%E3%E5%ED%DD%F2%20%EC%E1%E3%ED%E7%F4%E9%EA%FC%20%F0%E5%E4%DF%EF.doc


Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο - Βόρειο σέλας (Aurora Borealis).

http://eclass.sch.gr/courses/EL348156/document/%CA%DF%ED%E7%F3%E7%20%F3%E5%20%E1%ED%EF%EC%EF%E9%EF%E3%E5%ED%DD%F2%20%EC%E1%E3%ED%E7%F4%E9%EA%FC%20%F0%E5%E4%DF%EF.ppt

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Φυσικής από τις Παγκύπριες Εξετάσεις

(για Γ' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Σήμερα ανεβάζω πάλι θέματα που έχουν δοθεί στις Παγκύπριες Εξετάσεις τα τελευταία έτη. Τα θέματα αυτά είναι σχετικά με την ύλη που διδάσκεται στο Γενικό Λύκειο στη Φυσική Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης. Είναι θέματα που κουβαλάνε ένα διαφορετικό ποιοτικό χαρακτήρα από τα αντίστοιχα θέματα των ελληνικών εξετάσεων. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα δει ότι αρκετά από αυτά άπτονται εργαστηριακών θεμάτων, χωρίς να είναι εργαστηριακές ασκήσεις. Δηλαδή, η κατάλληλη εφαρμογή της σχετικής θεωρίας από το μαθητή, του δίνει τη δυνατότητα να επιλύσει την άσκηση. Εξάλλου, ας μη ξεχνάμε, ότι η ελληνική νομοθεσία για το περιεχόμενο των θεμάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, περιέχει πρόβλεψη για ερώτημα εργαστηριακού περιεχομένου στο 2ο ΘΕΜΑ.
Νομίζω, ότι η προσπάθεια λύσης τέτοιων θεμάτων, μπορούν να αποτελέσουν μέρος της προετοιμασίας ενός μαθητή.
Τα θέματα που είναι αναρτημένα στις πιο κάτω διευθύνσεις, είναι κατανεμημένα κατά το αντίστοιχο κεφάλαιο της διδακτέας ύλης.

Μηχανικές Ταλαντώσεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κύματα
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μηχανική Στερεού
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ορμή - Κρούσεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012

Κλειστό Ηλεκτρικό Κύκλωμα - Ηλεκτρεγερτική Δύναμη Πηγής (ppt)

(νέο)
Φυσική Β' Λυκείου Γεν. Παιδείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπάρχει ανανεωμένη ανάρτηση  ΕΔΩ.

Πειραματική διαδικασία: "Μελέτη κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος"
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σχέδια - Γραφικές παραστάσεις σχετικά με το προηγούμενο πείραμα σε ppt.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ηλεκτρική Ενέργεια - Ηλεκτρική Ισχύς (ppt)

Φυσική Β' Λυκείου Γεν. Παιδείας
(νέο)

Πατήστε  ΕΔΩ.

Υπάρχει ανανεωμένη ανάρτηση  ΕΔΩ.

Κίνηση Ηλεκτρικού Φορτίου σε Ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο (ppt)

Φυσική Β' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Το ppt περιέχει υλικό για το σύνολο του σχετικού μαθήματος και όχι μόνο για ότι έχει απομείνει(!) στη διδακτέα ύλη.
(νέο)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Καθοδικός σωλήνας
Πειραματική διαδικασία με τον παλμογράφο