Σάββατο 8 Αυγούστου 2009

Ηλεκτρομαγνητισμός


Μαγνητικό πεδίο (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Υπάρχει ανανεωμένη ανάρτηση  ΕΔΩ.

Σύνδεση με "Δυναμικές γραμμές ανάμεσα σε ομώνυμους πόλους".
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/magneticlines2/index.html


Σύνδεση με "Γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς δημιουργείται μαγνητικό πεδίο".
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/compass/index.html

Υπάρχει ανανεωμένη ανάρτηση  ΕΔΩ.
Μαγνητική ροή - Μαγνητική επαγωγή (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπάρχει ανανεωμένη ανάρτηση  ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου