Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009

Στατικός ηλεκτρισμός

Εισαγωγή στη Φυσική Β' Λυκείου Γ.Π. (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπάρχει νεότερη ανάρτηση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εισαγωγή στο Στατικό Ηλεκτρισμό (ppt) (νέο)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Υπάρχει νεότερη ανάρτηση  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Νόμος του Coulomb (ppt) (νέο)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σύνδεση με "Νόμος του Coulomb" (νέο)
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester2/c01_coulomb1D.html

Σύνδεση με "σχέση" (νέο)
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester2/c02_gravity.html

Σύνδεση με "ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ" (νέο)
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester2/c01_coulomb2D.html

Σύνδεση με "Γραφική παράσταση"
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester2/c01_coulomb.html

Ηλεκτρικό πεδίο
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δυναμικές γραμμές (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δυναμικό - Δυναμική Ενέργεια (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δυναμικό (νέα ύλη)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πυκνωτές (ppt)

Υπάρχει ανανεωμένη ανάρτηση  ΕΔΩ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Σύνδεση με "β. με πηγή".http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/capacitor/index.html

Σύνδεση με "ένας γήινος πυκνωτής".
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lightning/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου