Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Ηλεκτρομαγνητισμός

Υπάρχουν νεότερες και περισσότερες αναρτήσεις στο
www.merkopanas.blogspot.gr

Μαγνητικό πεδίο (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Σύνδεση με "Δυναμικές γραμμές ανάμεσα σε ομώνυμους πόλους".
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/magneticlines2/index.html

Σύνδεση με "Γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς δημιουργείται μαγνητικό πεδίο".
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/compass/index.html

Μαγνητική ροή - Μαγνητική επαγωγή (ppt)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου